Tin nổi bật
Tin nổi bật
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 58/2021/NQ-HĐND VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ ...
         Tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX đã ban hành 15 nghị quyết hết sức quan trọng bao phủ các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội của  tỉnh nhà. Trong đó, lĩnh vực GD&ĐT có 02 Nghị Quyết được thông qua, đó là: Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND  ngày 17/7/2021 về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 66